Hrastovški ribniki

Hrastovški ribniki

Zavarovan naravni spomenik.

Lepota narave

Ribniki v Hrastovcu so pomemben življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Ribnike obraščajo trs, rogoz in plavajoče rastline, ki nudijo ribam in drugim živalim zavetje pred plenilci.