Mestna hiša - Rotovž

Mestna hiša - Rotovž

Poznogotski rotovž iz leta 1515.

Znamenitost na Glavnem trgu

Leta 1515 so na današnjem Glavnem trgu zgradili poznogotski rotovž, ki so ga italijanski mojstri med letoma 1563 in 1565 renesančno prezidali. Iz tega časa izvira tudi balkon (loggia), okrašen z reliefom, na katerem je upodobljen mestni grb, obdan z dvema levoma in letnico 1565. Fasada je členjena s pilastri.

Zapleti s stolpom

Nad vhodnim delom stoji baročni stolpič s čebulasto streho, o katerega gradnji pripoveduje zgodba: "Naročnik je dal stolp zgraditi gradbenemu mojstru, a namenil mu je premalo zlatnikov; iz jeze ta stolpa ni zgradil v sredini." Vidite razliko?

Stavbo so sredi 19. stoletja poznoklasicistično predelali, v letih od 1952 do 1954 pa obnovili v prvotni podobi. Posebej zanimiva je baročna dvorana, ki jo je s stropnimi štukaturami opremil A. Quadrio. Danes služi za poroke in županove sprejeme.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!