Sv. Areh

Sv. Areh

Kjer je grob Sv. Henrika

Pohorčani so Henrika poimenovali Areh

Cerkev je ena izmed štirih, ki so bile pri nas posvečene cesarju Henriku II. Največja znamenitost cerkve je kamniti grob Sv. Henrika, ki so ga sem prinesli iz Žičke kartuzije.