Sporočilo za javnost: Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše

Datum: 7. 7. 2020
Lokacija: Maribor

(Maribor, 7. julij 2020) V torek, 7. julija 2020, je Zavod za turizem Maribor - Pohorje na tiskovni konferenci predstavil nov projekt vzpostavitve kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, s katerim si bodo prizadevali za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe. Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše povezuje Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.

Vzpostavljen sistem kolektivne blagovne znamke Naše najboljše sledi modelu Izvorno slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o. in po katerem je bilo v zadnjih osmih letih oblikovanih več kolektivnih blagovnih znamk (v nadaljevanju KBZ) v Sloveniji, in sicer: Bohinjsko, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija Izbrano, Jeruzalem Slovenija, Bled Local selection, Okusiti Laško, Sevnica. Z modelom razvoja lokalnega okolja se bo vplivalo na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej.

Cilji certificiranja so: gradnja registra ponudnikov z zagotovljeno obljubljeno lokalno dodano vrednostjo - kakovostjo in izvorom živil ter gradiv iz območja destinacije Maribor - Pohorje; usklajena rast celovite kakovosti ponudbe v destinaciji; kratke lokalne oskrbne verige z najvišjo možno samooskrbo; usklajena promocija lokalnih ponudnikov, logistika in prodaja ponudbe destinacije Maribor - Pohorje kot celote.
V prvi razvojni fazi, ki traja vsaj eno leto, se bo spodbujalo ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah:
• rokodelcev - rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,
• pri- in predelovalcev živil - pridelkov in živilskih izdelkov ter
• gostincev - jedi in pijač postreženih na gostinski način,
z lokalno dodano vrednostjo destinacije Maribor - Pohorje, ki pokriva geografska območja: Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.
Celovito trženje certificirane ponudbe s KBZ Naše najboljše bo usklajeno s trženjem destinacije kot celote, ki ga vodi Zavod za turizem Maribor - Pohorje.

Več informacij