Sporočilo za javnost: Vabilo k pridobitvi certifikata "Naše najboljše"

Datum: 23. 7. 2020
Lokacija: Maribor

OBJAVLJEN JE RAZPIS ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA »NAŠE NAJBOLJŠE«
Ocenjevanje izdelkov in pridelkov bo jeseni, pred tem tudi brezplačna svetovanja

(Maribor, 23. julij 2020) Zavod za turizem Maribor - Pohorje je objavil razpis za ocenjevanje rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, pridelkov in živilskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način. Pred ocenjevanjem bodo ponudnikom na voljo brezplačna svetovanja za njihove izdelke in storitve.

S projektom vzpostavitve kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, ki pokriva geografska območja Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice, si na Zavodu za turizem Maribor - Pohorje prizadevamo za visoko in celovito kakovost turistične ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej.

V prvi razvojni fazi spodbujamo ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah: 

  • rokodelcev - rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,
  • pri- in predelovalcev živil - pridelkov in živilskih izdelkov ter
  • gostincev - jedi in pijač postreženih na gostinski način.

 Termini za ocenjevanja

  • Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja bo 8. septembra 2020 med 12. in 15. uri v prostorih Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Rok za prijavo je 1. september 2020.
  • Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov bo 30. septembra 2020 med 12. in 15. uri v prostorih Višje strokovne šola za gostinstvo in turizem Maribor. Rok za prijavo je 22. september 2020.
  • Ocenjevanje jedi in pijač postreženih na gostinski način bo 22. oktobra 2020. Rok za prijavo je 12. oktober 2020.

Prijavni obrazci za ocenjevanja so dostopni na naslednji povezavi.


Individualno svetovanje za ponudnike
Ponudnikom, ki bi si pred samim ocenjevanjem želeli še osebno srečati s svetovalcem, bodo 22. avgusta 2020 na Zavodu za turizem Maribor - Pohorje na voljo individualna svetovanja. Urnik s termini za osebno svetovanje je dostopen na naslednji povezavi.

Direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje Doris Urbančič Windisch: »Ponudnike v turistični destinaciji Maribor - Pohorje pozivamo, naj se vabilu na ocenjevanje izdelkov in storitev odzovejo v kar največjem številu in na tak način dodajo vrednost svojemu kakovostnemu delu. Le-to je namreč osnova za butična, petzvezdična turistična doživetja destinacije, ki si prizadeva za utrditev na zemljevidu najboljših gastronomskih destinacij v širši regiji, pri čemer bomo s povezovanjem pod skupno znamko kakovosti še uspešnejši.«

__________________________________

Dodatne informacije: 
Vesna Horvat, T: 02 234 66 05, GSM:  041 922 746,  E: vesna.horvat@maribor.si  
Doris Urbančič Windisch, T: 02 234 6618, GSM: 051 656 757, E: doris.urbancicwindisch@maribor.si