Celostna grafična podoba - Naše Najboljše

Celostna grafična podoba - Naše Najboljše

Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše

Naše najboljše je znamka/certifikat kakovosti rokodelskih in živilskih izdelkov in pridelkov, ki jih ustvarjajo ponudniki na območju Maribora, Dravske doline in Dravskega polja, Pohorja in Kozjaka ter Slovenskih goric.

 

Logotip - splošni

Splošni logotip - negativen (png)
Splošni logotip - pozitiven (png)
Splošni logotip - temen (png)
Splošni logotip - beli (png)

Logotip - Cerifikat

Logotip Cerifikat kakovosti - negativen (png)
Logotip Cerifikat kakovosti - pozitiven (png)
Logotip Cerifikat kakovosti - osnovni (png)

Priročnik