Anketa Slovenia Green Destination

Maribor je ponosen nosilec certifikata Slovenia Green destination – Bronze. Da bi dobili boljši vpogled v trenutno stanje in izboljšali trajnost naše destinacije vas vljudno prosimo, da naša prizadevanja podprete z izpolnjenim anketnim vprašalnikom.

Vprašalnik je namenjen vsem obiskovalcem destinacije Maribor - Pohorje.

ANKETA ZA OBISKOVALCE - domači gosti

Zelo bomo hvaležni za vaše odgovore in sodelovanje.