Natečaj za 12. Mariborsko vinsko kraljico 2020 - 2022 (zaključen)

Datum: 3. 3. 2020
Lokacija: Maribor

Mariborskega vinorodnega podokoliša

Zavod za turizem Maribor - Pohorje vabi dekleta, da se prijavijo na izbor za Vinsko kraljico Mariborskega vinorodnega podokoliša za obdobje 2020 – 2022.

Funkcija Mariborske vinske kraljice je častna funkcija. Aktualna mariborska vinska kraljica zastopa in promovira Staro trto – najstarejšo Trto na svetu in štajerska vina, v skladu z zastavljenimi smernicami in protokolom Zavoda za turizem Maribor - Pohorje. 

Pogoji:

  • prijavijo se lahko dekleta, katerih starši so vinogradniki v Mariborskem vinorodnem podokolišu*, ali pa je sama kakor koli povezana z vinogradništvom (tudi dijakinje in študentke ustrezne smeri),
  • dekleta, ki v letu prijave niso starejša od 25 let,
  • dekleta, ki imajo primerno znanje iz vinogradniške stroke,
  • dekleta, ki so pripravljena sodelovati na prireditvah in srečanjih, ki jih za predstavitev Maribora in turistične destinacije Maribor – Pohorje ter vin Mariborskega vinorodnega podokoliša organizira Zavod za turizem Maribor - Pohorje.

Prijavljene kandidatke, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo v mesecu juniju 2020 povabljene na predstavitev komisiji za izbor 12. Mariborske vinske kraljice. Strokovna komisija bo med kandidatkami izbrala novo Vinsko kraljico za obdobje dveh let. Najprimernejše dekle, bo okronano na 34. Svečani trgatvi v nedeljo, 20. septembra 2020.

Prijave pošljite najkasneje do sobote, 30. maja 2020 na naslov:

Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Tkalski prehod, 2000 MARIBOR ali na e- naslov: zzt@maribor.si

Prijava kandidatke mora vsebovati: ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, kratek življenjepis in fotografijo.

 Dodatne informacije:
Mojca Juhart, Zavod za turizem Maribor - Pohorje,
GSM: 031 681 379 ali 02 234 66 22, E: mojca.juhart@maribor.si.

*Vinorodni podokoliš Maribor obsega 11 ožjih okolišev: vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica, vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij, vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob, vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski Dol, vinorodni ožji okoliš Partinje, vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina, vinorodni ožji okoliš Korena, vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre, vinorodni ožji okoliš Fram-Morje, vinorodni ožji okoliš Bistrica, vinorodni ožji okoliš Konjice.

Več informacij Več informacij (264,09 KB)