Povabilo k sodelovanju na prireditvi 36. Martinovanje v Mariboru - ZAKLJUČENO

Datum: 4. 10. 2019
Lokacija: Maribor

36. Martinovanje V Mariboru bo v ponedeljek, 11. novembra 2019, na Trgu Leona Štuklja od 10. do 21. ure.

K sodelovanju vabimo vinogradnike, vinotoče, turistične kmetije, izletniške kmetije in ponudnike gostinskih storitev, in sicer glede na njihovo ponudbo v:

 • CONO A (Trg Leona Štuklja), ki je namenjena zgolj vinogradnikom, vinotočem ter turističnim in izletniškim kmetijam vinorodne dežele Podravje Tisti vinogradniki, vinotoči ter turistične in izletniške kmetije, ki bodo sodelovali skupaj s ponudniki gostinskih storitev, se lahko prijavijo izključno v CONO B.
 • CONO B (Ulica škofa Maksimiljana Držečnika), ki je namenjena ponudnikom gostinskih storitev. Tisti vinogradniki, vinotoči ter turistične in izletniške kmetije, ki bodo sodelovali skupaj s ponudniki gostinskih storitev, se lahko prijavijo izključno v CONO B.

Skica prostora se nahaja v nadaljevanju dokumenta.

Vrednost najema stojnice v izmeri 2 x 1m s streho znaša:

 • v CONI A: 450,00 EUR z že vključenim DDV,
 • v CONI B : 600,00 EUR z že vključenim DDV.

Cena najema stojnice vključuje:

 • organizacijo in prijavo dogodka,
 • organizacijo povratnih kozarcev,
 • varovanje prireditve,
 • zdravstveno-reševalno službo,
 • požarno stražo,
 • vse komunalne storitve,
 • oskrbo z elektriko,
 • oskrbo z vodo,
 • najem mobilnih WC-jev (ločeno za ponudnike in obiskovalce prireditve).

Zraven najete stojnice lahko ponudnik postavi največ pet (5) visokih okroglih miz premera 80 cm.
Postavitev stolov oz. sedišč ob stojnicah je prepovedana.

Vsi ponudniki CONE A in CONE B morajo ponujati vino in mošt vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, vinorodne dežele Podravje in/ali tradicionalno štajersko kulinariko (v prijavi obvezno
opišite svojo kulinarično ponudbo).

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki s kakovostno ponudbo skladno s povabilom k sodelovanju.

Ponudniki, ki bodo sodelovali na 36. Martinovanju v Mariboru, bodo morali po Odloku o uporabi javnih površin Mestne občine Maribor uporabljati povratno embalažo.

Prav tako morajo nosilci živilskih dejavnosti za zagotavljanje varne hrane upoštevati zahteve Uredbe o higieni živil.

Ponudnike, ki ne bodo upoštevali pravil glede ponudbe, razvrstitve v cone, uporabe povratnih kozarcev in prostorskih zahtev (velikost stojnice in število dodatnih miz), bomo primorani ustrezno sankcionirati.

Prijava:
Prosimo vas, da za sodelovanje na prireditvi izpolnite priložen obrazec - PRIJAVNICA, ki velja kot prijava.

Ker je število mest omejeno, bodo imeli pri najemu in postavitvi stojnice prednost ponudniki, ki so sodelovali na prireditvi 35. Martinovanje v Mariboru v letu 2018; preostali bodo izbrani glede na vrstni red prispelih prijav.

Prijave posredujte do srede, 16. 10. 2019, do 24. ure.
Prijavo pošljite:
a) po elektronski pošti: ali
b) s priporočeno pošto na naslov Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor.

O rezultatih izbire vas bomo obvestili najkasneje do ponedeljka, 21. 10. 2019.
Ob rezultatu izbire boste seznanjeni tudi z dodeljeno lokacijo na prizorišču prireditve.

Organizator si pridržuje pravico, da od vseh sodelujočih zahteva plačilo vseh dogovorjenih finančnih obveznosti vnaprej (pred podpisom pogodbe), najkasneje do petka, 25. 10. 2019.

Za morebitna dodatna vprašanja se prosim obrnite na:
Mojca Juhart, E: , T: 02 234 66 22.

V želji po uspešnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo.

Prijavnica Prijavnica (211,31 KB)