Salzburški dvor

Salzburški dvor

Najlepši baročni dvorec v Mariboru.

Nekdaj sedež uprave salzburške nadškofije

Od kod ime?

Dvorec je nastal sredi 14. stoletja, zato je v osnovi srednjeveški. Sedanjo zasnovo je dobil v 17. stoletju in fasado okoli leta 1725. V tem dvorcu je imela salzburška nadškofija upravo svojih posesti v mestu in okolici vse do začetka 18. stoletja.

Najlepši baročni dvorec v Mariboru

Stavba je najlepši baročni dvorec v Mariboru z lepim štukom v pritličju in jermenastimi ornamenti na fasadi. V 18. stoletju je dvor predstavljal shajališče mariborske salonske družbe, v letih 1834-1864 pa je bil tod sedež nemškega bralnega društva - meščanski kazino. Ob izgradnji trgovske hiše Merkur in poslovne zgradbe Večer je dvorec izgubil dvorišče in s tem gradbeniško celoto.