Komunikacijski kanali Zavoda za turizem Maribor - Pohorje

Komunikacijski kanali Zavoda za turizem Maribor - Pohorje

Prizadevamo si za usklajeno in ciljnim javnostim prilagojeno promocijo turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje. Da bi dosegli kar največje število naslovnikov, vabimo k aktivni udeležbi tudi vas.

Komunikacijski kanali Zavoda za turizem Maribor - Pohorje

Ključni komunikacijski kanali Zavoda za turizem Maribor - Pohorje so: uradno spletno mesto turistične destinacije Maribor - Pohorje www.visitmaribor.si, strani in profili VisitMaribor na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Youtube ter profil Maribor - Pohorje Tourist Board na poslovnem družbenem omrežju LinkedIn, promocijske publikacije in e-novice.

Da bi promocija in informiranje preko komunikacijskih kanalov dosegla kar največje število uporabnikov oz. naslovnikov, vabimo k aktivni udeležbi tudi vas. Kako?

  • Spremljajte nas na družbenih omrežjih, delite in odzivajte se na priljubljene objave, lastne objave pa opremite s ključnikoma #VisitMaribor in #ifeelsLOVEnia.
  • Spletne predstavitve turistične in s turizmom povezane ponudbe povežite s spletnim mestom www.visitmaribor.si.
  • Svoje goste opremite s promocijskimi publikacijami in mobilno aplikacijo Visit Maribor
  • Redno obveščajte Zavod za turizem Maribor - Pohorje in Turistično informacijski center Maribor o novostih vaše turistične ponudbe.

Prizadevamo si za medsebojno usklajeno in ciljnim javnostim prilagojeno komuniciranje o turistični ponudbi Maribora in destinacije Maribor - Pohorje ter o delovanju Zavoda za turizem Maribor - Pohorje in partnerskih organizacij. Pri pripravi vsebin za promocijo in informiranje gostov o vaši turistični ponudbi vam bodo v pomoč:

Vnesite svoj dogodek na spletno stran

Podatke o vaših dogodkih in prireditvah vnesite vsaj mesec dni pred pričetkom.

Vnesite svoj paket na spletno stran

Sledite nam na družbenih omrežjih Visit Maribor