Pravno obvestilo spletnega mesta Visit Maribor

Pravno obvestilo spletnega mesta Visit Maribor

Vse pravice vseh spletnih strani www.visitmaribor.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.visitmaribor.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Zavoda za turizem Maribor (ZTM) ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.visitmaribor.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.visitmaribor.si izključno za svojo osebno, tj. nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.visitmaribor.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja ZTM.

Pravno obvestilo lahko ZTM kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZTM) spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.visitmaribor.si, ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si ZTM pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd. zaupali svoje osebne podatke. ZTM jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja spletna stran vsebuje t. i. piškote (cookies).

Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom ZTM uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev ZTM

April 8 d.o.o. je vzdrževalec spletnega mesta www.visitmaribor.si in v skladu s pogodbo z ZTM opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. April 8 d.o.o. in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za ZTM določene aktivnosti v okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil ZTM ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.visitmaribor.si so informativne narave. ZTM se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Zavod za turizem Maribor ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev ZTM.

ZTM ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.visitmaribor.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. ZTM ni odgovoren za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.visitmaribor.si.

ZTM si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.visitmaribor.si kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.visitmaribor.si z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.visitmaribor.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži ZTM. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost ZTM za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. ZTM ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.

Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot so učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

TripAdvisor

ZTM ni odgovoren za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh TripAdvisor.

Družbena omrežja

Zapisi v Facebookovi aplikaciji na spletnih straneh www.visitmaribor.si so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja in ne predstavljajo stališča ZTM.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo kateri koli zapis, objavljen preko Facebook aplikacije na spletnih straneh www.visitmaribor.si, ki kakor koli krši pravice drugih ali je na kakršen koli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakor koli drugače sporen.

ZTM ni odgovoren za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih YouTube in Instagram.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!