Izjava o dostopnosti

Zavod za turizem Maribor se zavezuje omogočati spletne strani www.visitmaribor.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 oz. direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.visitmaribor.si.

 

Stopnja skladnosti

To spletišče dosega delno raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu  http://www.w3.org/TR/WCAG20/, zaradi spodaj navedenih izjem:

  • video posnetki nimajo na voljo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran, ker je odvisen od zunanje storitve (npr. Youtube);
  • nekatere informacije, predstavljene na zemljevidu, so lahko nedostopne uporabnikom bralnika zaslona;
  • nekatero tekstovno gradivo je na ozadju slabšega barvnega kontrasta;
  • nekatero slikovno gradivo vsebuje tekst, ki je zaradi slabšega barvnega kontrasta težje berljiv;
  • nekatero slikovno gradivo ni v celoti opremljeno z alternativnim tekstom (ALT).
  • določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo (uporaba angleških izrazov, manjkajoče tekstovne alternative...);
  • na spletni strani se za določeno gradivo uporablja format Adobe PDF (dostopanje do teh vsebine je v veliki meri omogočeno tudi brez uporabe tega formata, ker je tekst predstavljen v HTML obliki). Glede na množičnost pojavljanja PDF dokumentov na spletni strani se lahko pojavijo tudi nekatera odstopanja glede tekstovne dostopnosti in vsebine.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. 8. 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje posodobljena in pregledana 15. 9. 2020.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na naslov tic@maribor.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

 

Direktorat za informacijsko družbo
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!