Prebujanje / Buđenje

Prebujanje / Buđenje

Kulturna dediščina kot temelj za razvoj trajnostnega turizma.

Občina Goričan | Občina Šentilj

Turizem-eden od najpomembnejših gosp. dejavnosti SLO-HR mejnega območja, ki prevladuje v večjih mestih & na obali, medtem ko je podeželje dokaj nerazvito, netrajnostno in nekonkurenčo. Podeželska območja niso sposobna ponuditi morebitnim obiskovalcem inovativne, privlačne vsebine, da bi jih pritegnila & obdržala na tem področju. Posebno velik je problem, s katerimi se soočajo podeželska območja ob starih mejnih prehodih, ki se poleg že omenjenih izzivov srečuje z izseljevanjem prebivalstva in propadanjem obstoječe kulturne-turistične infrastrukture. Ta območja imajo velik turistični potencial, ki leži v obstoječih arheoloških najdiščij ki trenutno (1) niso/delno so v uporabi, (2) niso ustrezno označeni, (3) niso dovolj raziskani, (4) niso privlačni in (5) so izključeni iz obstoječega turizma.
 
Cilj tega projekta je prispevati k trajnostnemu razvoju turizma v SLO-HR mejnom območju z diverzifikacijom, izboljšanjem & krepitvijo konkurenčnosti že obstoječih kulturnih in turističnih objektov v regiji. To bo doseženo z (1) prebujanjem in valorizacijom obstoječih neizkoriščenih arheoloških najdišč v občinah Goričan in Šentilj, (2) vzpostavijo regionalnih turističnih središč (RTS) in (3) razvojem inovativnih in privlačnih čezmejnih kulturno-turističnih produktov. Vse to bo zagotovilo povečanju števila turistov in prispevala k razvoju turizma in revitalizacijo celotnega območja.
 
Inovativnost projekta se kaže v oblikovanju dveh RTS, saj podobne organizacije, ki bi delovale sinhrono na področju trajnostnega turizma v tem delu SLO-HR obmejne regije ni. Inovativnost projekta se odraža v sinhroniziranem delovanju RTS, lokalnih in regionalnih skupnosti, razvojnih agencij, turističnih društev, malih in srednje velikih podjetih ter drugih zainteresiranih deležnikov sektorja turizma. To medsektorsko sodelovanje & izmenjava znanj ter izkušenj je eden od predpogojev za doseganje ciljev projekta in zagotavljanje njegovega dolgoročnega trajnostnega delovanja.
    
Interaktivna karta projekta Prebujanje / Buđenje
Smo TOP 3 destinacija v Evropi!