Razvoj čebelarske turistične destinacije

Razvoj čebelarske turistične destinacije

Razvoj čebelarske turistične destinacije

Opis aktivnosti projekta

Pohorje z zaledjem zelenih gričev ustvarja odlične pogoje za čebelarstvo, zato je na tem področju že od nekdaj veliko čebelarjev. Tradicija čebelarjenja predstavlja pomembno kulturno dediščino regije, saj se tukaj organizirano čebelari že več kot 90 let, čebelarjenje pa je izredno pomembno tudi zaradi ohranjanja biotske raznolikosti in naravne dediščine območja. Na območju je kar 800 čebelarjev od katerih se s tem nekateri ukvarjajo poklicno, nekateri kot dopolnilna dejavnost, skoraj vsi pa svoje izdelke intenzivno tržijo tudi na domu. Obstaja že delna turistična infrastruktura (čebelarska učna pot na Meranovem, čebelarski muzej pri gradu Svečina, čebelarski turizem Cesar), tudi veliko čebelarjev ima izkušnje s sprejemom in vodenjem skupin tako izletnikov/turistov kot tudi otrok iz šol in vrtcev ter izvedbo čebelarskih delavnic in predstavitev.

Skupaj z akterji v turizmu in 22. občinami, ki jih pokriva Zavod za turizem Maribor Pohorje, je le-ta oblikoval skupno vizijo, cilje in strategijo trajnostnega razvoja turizma 2010-2020 za območje Podravja, center katerega so prav mestna naselja občine Maribor ob vznožju Pohorja in občina Kungota z vinogradniškimi griči.

Cilji in rezultati projekta:

  • Oblikovanje mreže lokalnih ponudnikov,
  • povezovanje mreže s pohodniškimi in kolesarskimi potmi,
  • razvoj čebelarskih turističnih programov, ki bodo fokusirani na potrebe različnih ciljnih javnosti,
  • spodbujanje novih delovnih mest na podeželju, ohranjanje in varovanje biotske raznolikosti okolja ter povečanje,
  • samooskrbe s kvalitetnim domačim medom in čebelarskimi izdelki.

Partnerji projekta:

  • Čebelarska zveza društev Maribor,
  • Čebelarsko društvo Peter Močnik Studenci – Pekre,
  • Marko Cesar, čebelarstvo in čebelarski turizem,
  • Čebelarska družina Zgornja Kungota,
  • Zavod za turizem Maribor – Pohorje.

Program razvoja podeželja Rebublike Slovenije 2014-2020: Skupna višina odobrenih sredstev za aktivnosti projekta je 11.306,19 EUR, od tega je 85% sredstev sofinanciranih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.