Razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje 2018-2019

Razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje 2018-2019

Razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje 2018-2019

Vodilni partner: Zavod za turizem Maribor - Pohorje 

Občine, ki jih vključuje operacija: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj.

  • Pričetek projekta: 19.09.2018
  • Zaključek projekta: 15. 10. 2019
  • Upravičeni stroški: 225.000,00 EUR, operacija financirana v skupni višini do največ 202.500,00  EUR (90 %)

Opis aktivnosti projekta:

V projektu smo odkupili in vzpostavili družbeno omrežje Instagram visitmaribor, Linkedin Maribor - Pohorje Tourist Board in nadgradili Facebook stran Visit Maribor – vse smo strateško vodili. Ažurno smo urejali spletno stran www.maribor-pohorje.si in v letu 2019 pričeli z vzpostavitvijo nove spletne strani www.visitmaribor.si v 5-ih jezikih, kamor smo vključili tudi rezervacijski sistem za nakup doživetij.

V letu 2018 smo izvedli digitalno kampanjo na italijanskem trgu, v letu 2019 pa na nemškem in francoskem trgu. Poudarek je bil na produktu Vina in kulinarike.

V okviru projekta smo pridobili številne nove foto in video materiale za promocijo destinacije Maribor - Pohorje. Izvedli smo izobraževanje »Digitalne akademije v turizmu« za turistično gospodarstvo destinacije Maribor - Pohorje. Na Zavodu za turizem Maribor – Pohorje smo se tudi sami udeleževali strokovnih predavanj in delavnic s področja digitalnega marketinga, ki jih je organizirala Slovenska turistična organizacija.

Opravili analizo tokov gostov v mestu Maribor v poletni sezoni. V sklopu priprave turističnih produktov na tematiko Vina in kulinarika in doživetij na podeželju so bili opravljeni terenski ogledi ponudnikov vina, kulinarike in podeželja ter zasnutki novih turističnih paketov. Na tematiko šport smo testirali pohodne in kolesarske poti na destinaciji Maribor - Pohorje. Nastala je nadgradnja Mariborske vinske in Mariborske kulinarične poti.

Cilji in rezultati projekta:

  • izboljšati digitalno predstavitev destinacije Maribor – Pohorje, njenih ponudnikov in proizvodov,
  • optimizirati digitalni trženjski splet turistične ponudbe destinacije Maribor – Pohorje,
  • prilagoditi turistično ponudbo ustreznim ciljnim segmentom in slednje ustrezno nagovoriti, ter
  • dvigniti znanje o digitalizaciji turizma med turističnimi ponudniki destinacije.

Posredno so bili doseženi cilji krepitve zadovoljstva gostov in konkurenčnosti turistične ponudbe destinacije Maribor – Pohorje, njihovih ponudnikov in lokalnih destinacij. Pozitivni učinki na destinacijo Maribor – Pohorje so se zrcalili na regionalnem in nacionalnem nivoju.

Razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje je bil sofinanciran v okviru Javnega razpisa sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!