Razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje 2019-2022

Razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje 2019-2022

Razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje 2019-2022

Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji. 

 • Dodeljena sredstva sofinanciranja: 258.255,00 EUR.
 • Intenzivnosti pomoči znaša 90 % vrednosti upravičenih stroškov.
 • Celotna vrednost projekta = 286.950,00 EUR + ddv oz. 350.079,00 EUR z ddv.

Trajanje projekta:
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 15. 10. 2019 in se konča 30. 06. 2022.

Opis aktivnosti projekta:

 • vodenje oz. administriranje operacije,
 • razvoj turističnih produktov: kolektivna blagovna znamka “Naše najboljše”, razvoj produktov outdoor, gastronomija ter turizem na podeželju.
 • digitalno inoviranje kulturne dediščine: skeniranje objektov - 3d modeli in digitalizacija / zgodba Hiša Stare trte, Pokrajinski muzej Maribor, samostan s cerkvijo v Sveti Trojici v Slovenskih goricah,
 • izobraževanja zaposlenih v gostinstvu in turizmu: izobraževanja za vodnike interprete, izobraževanja za turistično gospodarstvo – delavnice na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem, kulinarične delavnice – pohorska omleta, izobraževanja za natakarje na področju vina in vinarskega turizma.

Cilji in rezultati projekta:

 • dvig kakovosti turistične ponudbe vodilnih destinacij slovenskega turizma,
 • razvoj novih turističnih produktov,
 • Slovenija bo postala vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem kulturne dediščine ustvarila unikatna turistična doživetja,
 • digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma,
 • osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
 • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor-Pohorje je sofinanciran v okviru Javnega razpisa sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letih 2020 in 2021 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.