Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

V mediateki Zavoda za turizem Maribor so na voljo visokoresolucijske fotografije in video posnetki za profesionalno rabo.

Prijava v Mediateko

V mediateki Zavoda za turizem Maribor so na voljo visokoresolucijske fotografije in video posnetki za profesionalno rabo.
Fotografije in video posnetke lahko brezplačno uporabljate za vse objave, ki pomenijo promocijo Zavoda za turizem Maribor, v tujini in doma, v skladu s temi pravili.

Fotografije in video posnetke je dovoljeno uporabljati le ob navedbi avtorja in vira: www.visitmaribor.si

Registrirani uporabnik mediateke na prenesenih fotografijah in video posnetkih neizključno pridobi:

- pravico distribuiranja in
- pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na voljo javnosti prek računalniške mreže (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejemanje in prikazovanje, med katere štejejo zlasti računalniški video ekrani, monitorji, in sicer preko svetovne računalniške mreže, ki se uporablja preko TCP/IP protokola – z drugim imenom Internet oz. svetovni splet) ali kake druge mreže (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot npr.: pay-per channel, pay-per view, near video-on-demand in druge oblike distribucije ali nosilcev) ali z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami WAP, UMTS, SMS, 3G ter druge znane telekomunikacijske storitve, vključno s storitvami t.i. ""mobilne telefonije"", preko GSM, GPRS idr., s katerimi se avtorsko delo lahko priobči javnosti; fiksne telefonske storitve); t.i. multimedijske pravice, ki omogočajo hkratno uporabo avtorskega dela preko več distribucijskih sistemov ali kakšnih drugih sistemov nove tehnologije, ki omogočajo priobčitev avtorskih del javnost.


Uporaba video gradiva je dovoljena zgolj in le v celoti, to je v montaži, ki je na voljo v mediateki. Izrezi, vdelave in uporabe posameznih kadrov v lastnih, tudi promocijskih videih, niso dovoljene.


Uporaba materialov v komercialne namene, kot so npr. reprodukcija na razglednicah, majicah, knjigah, magnetih, vdelava video insertov v lastne promocijske materiale in podobno, ni zajeta v zgornjem odstavku in ni dovoljena. Vsaka uporaba fotografij in video posnetkov v komercialne namene, s strani katere koli fizične ali pravne osebe, je dovoljena le s predhodnim soglasjem lastnika avtorskih pravic. Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu .


Kakršnakoli kršitev materialnih avtorskih pravic avtorja fotografije ali video posnetka je kazniva in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.


Zavod za turizem Maribor ne odgovarja za uporabo fotografij in video posnetkov, ki je v nasprotju s temi pravili.

 

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!