Naravna slamica, Alenka Leber Vračko

Naravna slamica, Alenka Leber Vračko

Družinska kmetija Leber Vračko

Na družinski kmetiji Leber Vračko bivajo tri generacije, ki se med seboj dopolnjujejo v delu, idejah, motivaciji, inovativnosti in tradiciji. Na kmetiji se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi: mleko, vino, ročna dela, naravne slamice in sončna energija.

Naravna slamica je izdelana iz stebla rži, ki je lokalnega izvora, saj je rž pridelana na domači njivi v občini Kungota. Naravna slamica je v celoti ročno narejena na kmetiji. Izdelek predstavlja okolju prijazno alternativo običajnim plastičnim slamicam.

Izdelek je primeren za vse generacije, tako mlade kot stare. Ker je tritikala (križanec med pšenico in ržjo) povsem naravna in trajnostna surovina, uporaba slamice v nobenem pogledu ne škoduje okolju.

V procesu izdelave slamic ne zavržejo nobenega dela žita, saj stebla uporabijo za slamice, klasje pa za krmo živali.

So neprepustne in se v tekočinah ne razgradijo ali uničijo. Po uporabi lahko slamice preprosto odvržete v biološke odpadke ali na kompost. V Sloveniji je družinska kmetija Leber Vračko edini proizvajalec slamic iz ržene slame. 

Izdelki s certifikatom Naše najboljše:

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!