Sinagoga v Mariboru

Sinagoga v Mariboru

Ena izmed najstarejših ohranjenih sinagog.

Eden od najpomembnejših spomenikov judovske kulture v Sloveniji

V minulih letih obnovljena mariborska sinagoga je ena izmed najstarejših ohranjenih sinagog v Srednji Evropi in eden od najpomembnejših spomenikov judovske kulture v Sloveniji. Kakih šesto let staro versko središče je danes zlasti kulturni prostor, kjer lahko obiščete koncerte, razstave, literarne večere in okrogle mize. Sinagoga stoji na Židovskem trgu.

Spremenjen namen uporabe

Sinagoga je bila v zgodovinskih zapisih prvič omenjena leta 1429, čeprav je najverjetneje stala že v 14. stoletju. V njeni bližini so v tem obdobju stali še rabinova hiša, talmudska šola in pokopališče, ob reki Dravi pa obredno kopališče, vendar se ti objekti niso ohranili.
V zadnjih letih 15. stoletja so morali Židje na ukaz tedanjega cesarja zapustiti Štajersko. Ob ostalih dokazih, ki govorijo o obstoju židovske skupnosti v našem mestu, je tudi njena občasna vloga sedeža židovskega vrhovnega rabinata za Štajersko. Leta 1501 so jo predelali v katoliško cerkev Vseh svetnikov, po letu 1785 pa so jo preuredili in uporabljali kot skladišče. Petsto let po tem, ko poslopje na Židovskem trgu ni služilo svojemu prvotnemu namenu, so sinagogo obnovili, vendar se ne uporablja kot sakralni objekt. Od leta 2011 pa v njej deluje center judovske kulturne dediščine, katerega glavni namen je preučevanje, ohranjanje in negovanje te dediščine.

Gostje iz Izraela

Sinagogo obiskujejo posamezni gosti z vsega sveta, iz Izraela pa pogosto prihajajo večje skupine turistov. V letu 2008 jo je obiskal tudi glavni aškenaški rabin Izraela Yona Metzger.

Medkulturni in medverski dialog

V sinagogi prirejajo kulturne, znanstvene in druge prireditve, s katerimi javnost opozarjajo na kulturne razlike, hkrati pa sinagogo oživljajo kot prostor medkulturnega in medverskega dialoga.

Delovni čas

  • Ponedeljek: 10:00-16:00
  • Torek: 10:00-16:00
  • Sreda: 10:00-16:00
  • Četrtek: 10:00-16:00
  • Petek: 10:00-16:00
  • Sobota: Zaprto
  • Nedelja: Zaprto
  • Praznik: Zaprto