Stolna cerkev Maribor

Stolna cerkev Maribor

Ena izmed osrednjih znamenitosti Slomškovega trga.

Grob prvega slovenskega svetnika

Ena izmed osrednjih znamenitosti Slomškovega trga v Mariboru je Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika. Dolgoletno mestno versko središče, prvotno zgrajeno v 12. stoletju v romanskem slogu, je v zadnjih letih najbolj prepoznavno zlasti zaradi škofa Antona Martina Slomška, prvega slovenskega svetnika, ki ima v cerkvi svoj grob. Stolnica je sedež mariborske Nadškofije.

Najpomembnejša bogoslužja v Mariboru se odvijajo v Stolni cerkvi, ki jo lahko obiščete vsak dan.

Stolna cerkev sodi pretežno med arhitekturne stvaritve iz obdobja gotike glede na svoj dolg kor iz 14. stoletja in osrednjo cerkveno ladjo iz 15. Stoletja, ima pa tudi baročne elemente, saj je v svoji zgodovini cerkev nekajkrat pogorela. V koru so v pozlačenem reliefu upodobljeni prizori iz življenja cerkvenega svetnika – Janeza Krstnika. V koru stoji tudi kip blaženega škofa Antona Martina Slomška, njegov grob pa je v baročni cerkveni kapeli sv. Križa.

Prvi slovenski svetnik Anton Martin Slomšek v Stolnici

Dolgi kor ali prezbiterij premore klopi iz leta 1771, na katerih so v plitkem pozlačenem reliefu rezbarja Jožefa Holzingerja upodobljeni prizori iz življenja Janeza Krstnika. Tam prav tako stoji kip blaženega škofa Slomška kiparja Franca Zajca iz leta 1878. V prezbiteriju sta tudi škofova katedra iz leta 1890 in grobnica mariborskih škofov. Holzinger je v baročni dobi dozidano kapelo sv. Križa opremil z oltarjem, v katerem je od leta 1996 tudi grob škofa Slomška. Ta je 4. septembra 1859 preselil sedež lavantinske škofije v Maribor.

Po udaru strele

Cerkveni zvonik s konca 18. stoletja je visok 57 metrov. Pred tem obdobjem pa je bil še 19 metrov višji, vendar so ga po udaru strele in požaru znižali. V zvoniku si lahko ogledate razstavo z naslovom Čuvajnica na stolpu, ki prikazuje nekdanje stanovanje in službo požarnega čuvaja, ki je živel na vrhu stolnega zvonika.

Sedež škofije

Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnikaje je postala stolnica leta 1859, ko je tedanji škof Anton Martin Slomšek prenesel škofijski sedež iz Sv. Andraža na Avstrijskem Koroškem v Maribor.

Versko središče

Stolna cerkev je versko in duhovno središče mariborske Nadškofije, v njej pa pogosto potekajo krsti otrok, obhajilo svete birme in številne cerkvene poroke.

Delovni čas

  • Bogoslužje: delavniki 6.30, 7.00, 8.00 in 19.00, nedelje in prazniki 7.00, 8.30, 10.00, 11.00 in 19.00
Smo TOP 3 destinacija v Evropi!