Kolektivna blagovna znamka destinacije Maribor - Pohorje

Kolektivna blagovna znamka destinacije Maribor - Pohorje

Kolektivna blagovna znamka destinacije Maribor - Pohorje

Projekt vzpostavitve nove kolektivne blagovne znamke destinacije Maribor - Pohorje poteka v okviru Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kaj pridobi turistična destinacija Maribor - Pohorje z novo kolektivno blagovno znamko (v nadaljevanju KBZ):

  • Povezane ponudnike devetih lokalnih verig, in sicer: pridelovalce pridelkov in živilskih izdelkov, rokodelce, gostinske prehrambne ponudnike, nastanitvene ponudnike, organizatorje gastronomskih prireditev, organizatorje vodenih butičnih gastronomskih doživetij ter ponudnike treh specializiranih verig za 5-zvezdična doživetja destinacije Maribor, in sicer: Delavnica odprtih vrat, Hiša gastronomije in Hiša vina, s programom usposabljanja za naslednjih pet let.
  • Celovito kakovostno oblikovano in predstavljeno ponudbo destinacije Maribor - Pohorje, ki temelji na:

- pridelkih in živilskih izdelkih,

- rokodelskih izdelkih,

- jedeh in pijačah postreženih na gostinski način,

- nastanitveni kapacitetah,

- organiziranih gastronomskih prireditvah,

- vodenih butičnih gastronomskih doživetjih,

- delavnicah odprtih vrat,

- vrhunskih restavracijah - hišah gastronomije,

- vinskih kleteh,

Z zgodbo in certifikatom KBZ, kateri obljublja celovito kakovost, trajnostno pridelavo in ponudbo ter izvor živil iz lokalnega okolja (s čim krajšo dobaviteljsko verigo in s tem ogljičnim odtisom) ter navzkrižni marketing in opravičuje nakup strokovno oblikovane, vrhunske ter certificirane ponudbe na prepoznanih prodajnih mestih s KBZ destinacije Maribor.

  • Izhodišča za vzpostavitev sistema komuniciranja, logistike, trženja in prodaje ponudbe certificirane s KBZ destinacije Maribor v povezavi s poslovnim partnerjem.
  • Izhodišča za vzpostavitev usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov za 5-zvezdična doživetja ter verigo incoming agencij za trženje in prodajo oblikovane ponudbe 5-zvezdičnih doživetij.