Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Destinacije Maribor - Pohorje

Datum: 13. 7. 2020
Lokacija: Maribor

Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše

S kolektivno blagovno znamko Naše najboljše želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način ter njihovih ponudnikov na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ Naše najboljše – Destinacija Maribor-Pohorje, ki pokriva območje Maribora z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Naše najboljše se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe s sedežem na območju Destinacije Maribor-Pohorje, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,
  • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen in trajnosten način,
  • celotna proizvodnja (nabava živil in gradiv) in prodaja sta sledljivi,
  • zagotavljajo ustrezno visoko kakovost,
  • izvor-poreklo idej, gradiv, živil, vzorcev, postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 70 % za izdelke in 50 % za jedi in pijače (recepture in tehnologija priprave jedi in pijač) iz območja, ki ga pokriva KBZ Naše najboljše oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če gradiv oz. živil za določene izdelke/storitve (jedi in pijače) ni mogoče zagotoviti v Sloveniji, nosijo pa močno zgodbo opredeljenega območja*,
  • rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja temeljijo predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje* podeljevanja pravice do uporabe KBZ Naše najboljše in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino ter umetniški vtis območja,
  • so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo (embalaža, etiketa), zgodbo, sloganom v slovenskem in angleškem jeziku, (navodili za uporabo) in ceno – primerni za na prodajno polico.

* Območje podeljevanja pravice do uporabe KBZ Naše najboljše sestavlja 22 občin Zgornjega Podravja, in sicer: Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart,  Lovrenc na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta trojica v Slovenskih goricah, Šentilj oz. Slovenija, če Zavod za turizem Maribor-Pohorje povabi ponudnika in Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ Naše najboljše oceni, da je produkt primeren.

KBZ Naše najboljše se uporablja za označevanje kakovosti in izvora-porekla:

  • rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja,
  • pridelkov (npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.),
  • jedi in pijač postreženih na gostinski način,

na območju* podeljevanja pravice do uporabe KBZ Naše najboljše.

Za podrobne informacije pa se lahko obrnete na Vesno Horvat, ki je na voljo na telefonski številki 02 234 66 05 ali 041 922 746 ter prek elektronske pošte: vesna.horvat@maribor.si .

Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost in prepoznavnost ponudbe z lokalno dodano vrednostjo certificirane s KBZ Naše najboljše.

Termini ocenjevanj v letu 2020:

Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja bo potekalo 8. septembra 2020 med 12.00 in 15.00 v prostorih Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Rok za prijave: 1. september 2020.
Prijavo pošljite:
a) po elektronski pošti: vesna.horvat@maribor.si ali
b) s pošto na naslov Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor ali
c) osebno na Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4 v Mariboru.

Izdelke prinesete v ocenjevanje 8. septembra 2020 med 9.00 in 11.00 v prostore Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov bo potekalo 30. septembra 2020 med 11.00 in 15.00 v prostorih Višje strokovne šola za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Rok za prijave: 22. september 2020.
Prijavo pošljite:
a) po elektronski pošti: vesna.horvat@maribor.si ali
b) s pošto na naslov Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor ali
c) osebno na Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4 v Mariboru.

Izdelke prinesete v ocenjevanje 30. septembra 2020 med 8.00 in 9.30 v prostore Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Ocenjevanje jedi in pijač postreženih na gostinski način bo potekalo 16. decembra 2020 - PRESTAVLJENO, NOV DATUM SPOROČIMO NAKNADNO

Rok za prijave: 1. december 2020 - PRESTAVLJENO, NOV DATUM SPOROČIMO NAKNADNO
Prijavo pošljite:
a) po elektronski pošti: vesna.horvat@maribor.si ali
b) s pošto na naslov Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor ali
c) osebno na Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4 v Mariboru.

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro - kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.