Raziskava: Poznavanje in zadovoljstvo uporabnikov na področju turistične ponudbe

Datum: 15. 6. 2018
Lokacija: Maribor

Javnomnenjska raziskava, katere cilj je ugotavljanje, kako lokalno prebivalstvo ocenjuje in vidi možnosti nadaljnjega razvoja turistične ponudbe, je bila izvedena med 4. in 15. 6. 2018 v kombinaciji telefonskega in spletnega anketiranja; vzorec je vključeval 1008 anketirancev. 75 % anketirancev je bilo prebivalcev občine Maribor in 25 % prebivalcev ostalih podravskih občin, ki so dopolnili 18 let.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!