Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri na družbenem omrežju Facebook

1. Splošne določbe

Nagradno igro organizira Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, Maribor (v nadaljevanju organizator). V nagradni igri sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook z namenom promocije Maribora in njegovih doživetij. Eden izmed ključnih ciljev je pridobitev več sledilcev na spletni strani Visit Maribor na družbenem omrežju Facebook in krepitev vplivnostnega marketinga na najboljši možen način prek mnenj uporabnikov, ki jim drugi uporabniki (prijatelji) družbenih omrežij verjamejo in zaupajo.

2. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook (fizične osebe nad 18 let), ki imajo kreiran uporabniški račun. Sodelujoči morajo odgovoriti na (nagradno) vprašanje v komentarju pod objavo, slediti @visitmaribor profilu in javno deliti objavo nagradne igre. Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje večkrat.

3. Opis nagrade

Nagrada je v manjši vrednosti do 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

4. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko komentarja objavljenega pod objavo nagradne igre. V primeru, da se nagrajenec v roku 72 ur po poslanem obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenec bo nagrado prejel v elekronski ali fizični obliki na eni od enot Zavoda za turizem Maribor. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

5. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Zavod za turizem Maribor. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS.

6. Odgovornost in reklamacije

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo sodelovanje v nagradni igri. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja.

7. Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.visitmaribor.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na www.visitmaribor.si.

8. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno okrajno sodišče v Mariboru.