Blog: Hotel Mond pridobil znak za okolje Okoljska marjetica

Datum: 1. 4. 2018
Lokacija: Šentilj

V butičnem hotelu MOND****Superior, ki dopolnjuje ponudbo Casina, se zavedamo pomembnosti trajnostnega razvoja zato smo ta načela vključili že v samo načrtovanje in izgradnjo hotela, ki je svoja vrata gostom odprl v decembru 2016. Prav tako pa pri svojem delovanju posvečamo veliko pozornost okolju v katerem delujemo in ga aktivno sooblikujemo. Zavezani smo k trajnostnemu razvoju, spoštovanju okolja in povezovanju z lokalnimi skupnostmi. K odgovornemu ravnanju z okoljem smo se dodatno zavezali z evropskim okoljskim znakom ECOLABEL (EKO MARJETICA), ki ga v imenu evropske komisije v Sloveniji podeljuje Agencija republike Slovenije za okolje (Arso). Znak Ecolabel smo pridobili v začetku aprila 2018.

Z več aktivnostmi dajemo poudarek na naslednja področja povezana z okoljem:

  • zmanjševanje porabe pitne vode, 
  • zmanjševanje porabe energije, 
  • zmanjševanje, ločevanje in recikliranje odpadkov, 
  • spodbujamo okolju prijazna prevozna sredstva,
  • povezanost z lokalnim okoljem.

Pri uresničevanju okolju prijaznih usmeritev, pod sloganom, »Bodimo sprememba, ki si jo želimo videti na planetu.«, prijazno vabimo tudi naše goste k sodelovanju.

V maju 2018 smo okoljska prizadevanja nadgradili z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), ter pridobitvijo znaka SLOVENIA GREEN ACCOMODATION, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!