Rez Stare trte, najstarejše trte na svetu

Tradicija, strokovnost, prijateljstvo.

44. Rez Stare trte, najstarejše trte na svetu

Obrezovanje trte je najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu, saj sta od njega močno odvisna rast in pridelek. Hkrati je Rez Stare trte tudi pomemben protokolarni dogodek, saj ob tej priložnosti mesto Maribor poklanja cepiče najstarejše trte izbranim prijateljskim mestom in občinam z vsega sveta.

Rez in svečano podelitev cepičev spremlja bogat kulturno-etnografski program.

Potomke Stare trte poganjajo korenine že po vsem svetu. Njene cepiče vsako leto prejmejo v dar izbrani prejemniki od blizu in daleč.

Prejemniki cepičev 2022

Slovenski prejemniki
Občina Braslovče
Občina Gorje
Lastnik gradu Lamberg, Občina Vojnik
Hiša Krasna

Tuji prejemniki
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav iz Banjaluke
Malteška vladna kmetijska in raziskovalna ustanova za vinsko trto na Malti
Univerza Cirila in Metoda v Skopju, Inštitut za Kmetijstvo v Skopju