Pošta

Pošta

Neorenesančna stavba pošte.

Na vogalu Poštne ulice in Slomškovega trga stoji neorenesančna stavba pošte, ki je bila zgrajena leta 1892,94 . Tukaj je od leta 1348 stal meščanski špital. Obsegal je 12,osno poslopje v Poštni ulici in cerkev sv. Duha na Slomškovem trgu.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!