Termini ocenjevanj 2023

Datum: 24. 4. 2023
Lokacija: Maribor

Termini ocenjevanj za pridobitev certifikata Naše najboljše v letu 2023

Ocenjevanje v kategoriji "rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja" bo 22. maja 2023.

Potekalo bo med 10.00 in 13.00 v prostorih Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Rok za prijave: 15. maj 2023.

Izdelke prinesete v ocenjevanje 22. maja 2023 med 8.00 in 9.30 v prostore Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Ocenjevanje v kategoriji "pridelki in živilski izdelki" bo 22. maja 2023.

Potekalo bo med 13.00 in 17.00 v prostorih Višje strokovne šola za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Rok za prijave: 15. maj 2023.

Izdelke prinesete v ocenjevanje 22. maja 2023 med 8.00 in 9.30 v prostore Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova 7, Maribor.

Ocenjevanje v kategoriji "Hiša vina" bo 13. junija 2023.

Rok za prijave: 1. junij 2023

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro - kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila vašo hišo vina.

Ocenjevanje "jedi in pijač postreženih na gostinski način" bo potekalo 5. septembra 2023.

Rok za prijave: 28. avgust 2023

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro - kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.

Ocenjevanje "nastanitvenih obratov" bo potekalo 11. septembra 2023.

Rok za prijave: 1. september 2023

Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro - kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila nastanitvene obrate.

Ocenjevanje "gastronomskih prireditev" bo potekalo na dan, ko bo izvedena prireditev.

Rok za prijave: tri tedne pred napovedano izvedbo prireditve

Prijavo za ocenjevanja pošljite:
a) po elektronski pošti: vesna.horvat@maribor.si ali
b) s pošto na naslov Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor ali
c) osebno na Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4 v Mariboru.

Obrazci: