Projekt je bil potrjen za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška. Njegov namen je varovanje in promocija naravnih in kulturnih danosti vključenih območij, ohranjanje  poseljenosti podeželja in ozaveščanje ljudi o trajnostnem sonaravnem razvoju.

Glavni cilj projekta je razviti trajnostni družinski turizem v čezmejnem območju na podlagi privlačne interpretacije naravne in kulturne dediščine.

Projekt je povezoval 7 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške:

Občino Slovenska Bistrica kot vodilnega partnerja, Zavod RS za varstvo narave (OE Maribor), Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Naravni park Žumberak – Samoborsko gorje, Občino Vrsar, mesto Ozalj in Javno ustanovo za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko – Zagorske županije.

Projekt se je zaključil dne 31.3.2019.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!