Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Namen projekta je krepitev prepoznavnosti s poudarkom na krepitvi promocije nosilnih produktov vodilnih destinacij z višjo dodano vrednostjo; osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi in osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. high value turistov in prednostne trge, vključno z domačim trgom.

 • Intenzivnosti pomoči znaša 80 % vrednosti upravičenih stroškov
 • Dodeljena sredstva sofinanciranja: 50.000 EUR
 • Vrednost odobrenih upravičenih stroškov: 49.821,77
 • Celotna vrednost projekta: 62.277,22 EUR + ddv

Trajanje projekta: 1. 1.-17. 12. 2020

V razpisu pridobljena sredstva je ZTM namenil izvedbi naslednjih promocijskih aktivnosti:

 • digitalna kampania "Zima",
 • digitalna kampanja "Outdoor",
 • digitalna kampanja "Gastronomija",
 • predstavitev Maribora in destinacije na globalnem portalu Arrival Guides,
 • promocijo aktivnosti na prostem na portalu Outdooractive,
 • upravljanje lnstagram profila VisitMaribor,
 • radijsko image oglaševanje,
 • nadgradnja in vzdrževanje spletnega mesta www.visitmaribor.si ter
 • ponatis slovensko-hrvaške in italijansko-srbske različice promocijske tiskovine Maribor, mesto najstarejše trte na svetu.

Cilji in rezultati projekta:

 • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, obstoječih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
 • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij;
 • usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte, s ciljem poenotene promocijske
 • komunikacije nosilcev produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia;
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t.i. High value turistov in prednostne trge, vključno z domačim trgom,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2020 je sofinancirala Slovenska turistična organizacija.