Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Namen je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.

  • Intenzivnosti pomoči znaša 90 % vrednosti upravičenih stroškov
  • Dodeljena sredstva sofinanciranja: 51.000 EUR
  • Celotna vrednost projekta: 56.666,66 EUR + ddv

Trajanje projekta: 1. 1.-14. 12. 2021

Projekt bo vključeval promocijske aktivnosti na področju digitalnega vsebinskega marketinga ter vzdrževanja in nadgradnje funkcionalnosti spletne strani visitmaribor.si.

Z aktivnostmi, vključenimi v projekt, bo Zavod za turizem Maribor ohranjal in nadgrajeval tako učinkovitost spletnega komuniciranja kot tudi funkcionalnosti uradnega destinacijskega portala visitmaribor.si. Ob promociji ključnih nosilnih produktov destinacije Maribor - Pohorje (gastronomija, kultura, outdoor) bomo promovirali tudi kolektivno blagovno znamko Naše najboljše, spletno vinoteko Hiše Stare trte, digitalizacijo kulturne dediščine, vinsko-kulinarične in druge mestne prireditve ter drugo turistično ponudbo.

Glavnino promocije bomo izvajali na slovenskem trgu, pri posameznih vsebinskih aktivnostih bomo nagovarjali tudi tuje trge, predvsem nemško govoreče. Pomemben del aktivnosti, vključenih v projekt, predstavlja upravljanje družbenih omrežij Facebook in Instagram (profil VisitMaribor), na katerih bomo spodbujali trajnostno naravnano ponudbo in ponudnike s trajnostnimi certifikati. S preusmeritvijo na domači trg smo zaznali potrebo po vsebinsko prilagojenem koledarju dogodkov za goste iz okoliških krajev in Slovenije, zato bomo vzpostavili spletni Mestni koledar.

Cilj povezovanje z nosilci turistične ponudbe primarnih produktov slovenskega turizma bomo zasledovali s sklenitvijo dogovora o sodelovanju s Produktnim združenjem Aktivna Slovenija, in sicer v okviru promocije aktivnosti v naravi (outdoor). Tudi v letu 2021 ostajamo prisotni na globalni turistični platformi Arrival Guides, ki omogoča urednikovanje predstavitve destinacije in njenih ponudnikov ter prenos spletnega turističnega vodiča v PDF obliki. Za namene rednega komuniciranja z javnostmi bomo uporabljali orodja, kot sta Mailerlite in Google Workspace.

Cilji in rezultati projekta:

  • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, obstoječih in nove turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
  • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij;
  • usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne nosilne turistične produkte, s ciljem poenotene promocijske
  • komunikacije nosilcev produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia;
  • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t.i. High value turistov in prednostne trge, vključno z domačim trgom,
  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021 sofinancira Slovenska turistična organizacija.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!