Pohorje

Pohorje

Raziščite Pohorje, kjer se razprostirajo širni gozdovi, pragozd Šumik, slapovi in šotna barja z jezerci, največji metulj v Evropi in druge dragocene živalske vrste.

Pohorje, slikovita narava tik ob mestu

Pohorje je 1543 metrov visoka naravna oaza, kjer se razprostirajo širni gozdovi, pragozd Šumik, jase in pašniki, neokrnjene pohorske vode, slapovi in šotna barja z jezerci, kjer živijo največji metulj v Evropi in druge dragocene živalske vrste.

Bogat živalski in rastlinski svet

Naravne lepote Pohorja navdušujejo tako ljubitelje narave kot tudi poznavalce.

Pohorska narava nudi zavetje številnim živalskim vrstam, med najbolj razširjene sodijo srne, jeleni in gamsi in druge gorske živali: planinski zajec, veliki divji petelin in ruševec. Še posebej dragocene so tiste, ki imajo na Pohorju edino in najpomembnejše nahajališče. Največ takih je vretenčarjev in žuželk, na primer borovničev modrinček in veliki nočni pavlinček, največji metulj v Evropi! Zaradi visoke stopnje endemizma pa je Pohorje dom tudi novih živalskih vrst, predvsem vodnih, obvodnih in močvirskih živali. Med drugim je tu najti približno 90 vrst ptic in več kot 700 vrst metuljev.

Gozdnata okolica Črnega jezera je zavarovana kot gozdni rezervat. Gre za edino znano rastišče vrste šotnega maha Spaghum riparium v Sloveniji. Porašča širok in položen obrežni del s plitvo površinsko vodo. Ob potoku Lobnica pa se razprostira 19 ha neoskrunjenega pohorskega pragozda, ki je poleg smrek, jelk in bukev rastišče tudi redkih rastlin. Na Hočkem Pohorju pa raste en najdebelejših pravih kostanjev v Sloveniji, obseg debla katerega je 838 cm, visok pa je 22 m.

Oglejte si tukajšnje naravne bisere

Slikovita pohorska narava skriva številne kotičke, ob lepotah katerih vam bo zastal dih. Oglejte si tukajšnje naravne znamenitosti!

Ni podatkov
Smo TOP 3 destinacija v Evropi!