Krajinski park Rački ribniki - Požeg

Krajinski park Rački ribniki - Požeg

Možnost spoznavanja rastlin in živali.

Oaza miru in življenja

Neokrnjena narava, možnost spoznavanja rastlin in živali ter sprostitev in uživanje v miru.

Krajinski park Rački ribniki - Požeg leži na obrobju Dravskega polja in meri 484 ha. Zajema predvsem nižinski mešani gozd, travnike z mejicami in stoječe vode (ribniki in zadrževalnik).

Park je izredno pomemben kompleks v nižinskem delu Slovenije, saj predstavlja življenjski prostor redkim in ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam - ne samo v regionalnem in slovenskem merilu, temveč tudi širše. Tako je tukaj prisotnih preko 210 vrst ptic, 50 vrst kačjih pastirjev ter 12 vrst dvoživk, če med živalmi omenimo le tiste najopaznejše in najglasnejše.

Park je zanimiv tudi za obiskovalce, ki tukaj najdejo neokrnjeno naravo, spoznavajo rastline in živali ter imajo možnost za sprostitev in uživanje v miru. Zaradi svoje nižinske lege in lahke dostopnosti je park primeren za obiskovalce vseh starostnih skupin. Poti po parku so označene in opremljene s tablicami, ki nas opozarjajo na pomembne živalske in rastlinske vrste, pri vhodu pa so postavljene informativne table.

Poti

Poti po krajinskem parku so označene z informativnimi tablami in so prehodne v vseh letnih časih. Ker vse potekajo po ravnini, so brez težav dostopne vsem starostnim skupinam. Grajska pot je v celoti prevozna tudi s kolesom (kolovoz), pri Močvirkini in Ponirkovi poti pa je ozko grlo za kolo odsek med železnico in Turnovimi ribniki.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!