Slap Skalce

Slap Skalce

Slap, visok 16 m in potok, ki teče vse do nižine.

Potok, ki je nekdaj služil v gospodarske namene

Na Pohorju bodo vzbudili vašo pozornost številni potoki, rečice in slapovi. Uživajte v plesu kapljic, strmic in tokov! 

Framski potok in Framski slap

ObiščIte Framski slap ali Slap Skalce. Framski potok izvira v dveh krakih; prvi del izvira pod hotelom Zarja, drugi krak pa pod Dominikovim domom. Slap, visok približno 16 m, se nahaja v neposredni bližini odcepa regionalne ceste Hoče-Areh-Bellevue.

Potok teče v naravnem okolju vse do nižine - do naselja Fram. Nekdaj so potok izkoriščali v gospodarske namene.  Močno razvito je bilo mlinarstvo, žagarstvo in oljarstvo, ki je dajalo značilnost kraju.