Vetrinjski dvor

Vetrinjski dvor

Najpomembnejša meščanska hiša v Mariboru.

Sedež prvega mariborskega gledališča

Na mestu, ki ločuje Vetrinjsko ulico od Grajskega trga, stoji Vetrinjski dvor, najpomembnejša meščanska hiša v Mariboru, dejansko pa stara vetrinjska posest, ki je hkrati s spreminjanjem svojih lastnikov spreminjala tudi svoje ime (Breunerjev dvorec, Berdajsova hiša, Naskov dvorec, Vetrinjski dvor).

Vetrinjski dvor skozi zgodovino

Njeno jedro je iz 14. stoletja, a je hkrati poznobaročno predelana. Ima lep kamnoseški portal, ki ga krona kartušast grb grofov Breunerjev. Hišna kapela sv. Florijana v južnem traktu je bila posvečena leta 1519, v vzhodnem krilu, ki stoji na ostankih mestnega obzidja, pa so ostanki dvorane, kjer so med letoma 1785 in 1806 prirejali gledališke predstave.

Stavba, v kateri je bil do leta 1814 sedež okrožnega urada – kresije, je lep primer velikega mestnega dvora, ki je s štirimi krili zapiral dvorišče in združeval upravne in gospodarske prostore.

V Naskovi hiši, ki se prvič omenja že leta 1222, je bilo med leti 1785 in 1806 prvo mariborsko gledališče.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!