Narodni dom

Narodni dom

Velikega pomena za mariborsko prebivalstvo.

Dom kulture in narodnega prebujenja

Narodni dom je zgradila Slovenska posojilnica v letih 1897-98 po načrtih češkega arhitekta Jana Vejrycha po vzoru mestne hiše v Pardubicah. Stavba je imela izjemen pomen za slovenski del takratnega mariborskega prebivalstva, saj so v njej dobile prostor vse tedanje slovenske narodnoprebudne in kulturne organizacije. Ob prevratu leta 1918 je v Narodnem domu zasedal Narodni svet za Štajersko, po 2. svetovni vojni pa ga je vrsto desetletij upravljala vojska; v njem bil Dom jugoslovanske ljudske armade.

20. in 21. stoletje

Šele leta 1992 je spet postal Narodni dom, v njem je zdaj sedež Kulturno-prireditvenega centra Narodni dom Maribor, pred stavbo pa stoji stiliziran spomenik kneza Koclja. Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor je organizator dobro poznanega tradicionalnega Festivala Lent in številnih predstav v okviru prireditve Festival Maribor, komornega ciklusa Mariborske filharmonije, Komedije, Malega odra idr. skozi vse leto.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!