Javno naročanje

Javno naročanje

01/NMV/2020_Digitalizacija kulturne dediščine

Javno naročilo je zaključeno.

02/NMV/2019_Vzpostavitev novega spletnega portala www.visitmaribor.si

Javno naročilo je zaključeno.

01/NMV/2019_Računovodske storitve

Javno naročilo je zaključeno.

Prejem ponudb

Prejem ponudb zaključen.

Objava seznama oddanih evidenčnih naročil