InnoVET, projekt iz programa EU Erasmus+

InnoVET, projekt iz programa EU Erasmus+

Predstavitev projekta InnoVET

Zavod za turizem Maribor in Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor sta partnerja mednarodnega projekta InnoVET, v katerem sodelujejo še Turistična skupnost Karlovške županije, Trgovsko-gostinska šola Karlovac, Gostinsko-turistična šola Beograd ter podjetja GosTur d.o.o. Maribor, Ferial d.o.o. Karlovac in Ericsson Nikola Tesla d.d.
 
Glavni cilji dvoletnega projekta so:
  • razvoj digitalne podatkovne baze turističnih znamenitosti v sodelovanju z izobraževalnim in lokalnim okoljem (t. i. participativni crowdmapping),
  • izdelava izobraževalnih gradiv ter
  • spodbujanje vključujočega razvoja turizma oz. destinacij.

Ključna izhodišča in izzivi, ki jih s svojimi cilji in pričakovanimi rezultati naslavlja projekt InnoVET, so:

  • neobstoj digitalizirane podatkovne baze turističnih znamenitosti,
  • neizkoriščen potencial sodelovanja z digitalno pismenimi državljani in nezadostno vključujoč razvoj turizma za deležnike izven turističnega sektorja,
  • nezadostna uporaba IT tehnologije v turističnem izobraževanju,
  • izključenost mladih iz načrtovanja in razvoja destinacij.

InnoVET je projekt iz programa EU Erasmus+, ki ga vodi in koordinira Turistična skupnost Karlovške županije, pri čemer je Zavod za turizem Maribor pa je nosilec področja komunikacije in diseminacije projekta. Skupna vrednost projekta za obdobje od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2024 je 250.000 EUR.

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!